श्री.गणेश कान्हेरे
CEO: आत्मनिर्भर जालना CSC फार्मर प्रोडूसर कंपनी
चेअरमन जालना CSC VLE सोसायटी.
contact : 9604021144
श्री.भीमराव शिंगाडे
Asi. CEO : आत्मनिर्भर जालना CSC फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी
संचालक  :जालना CSC VLE सोसायटी.
contact : 9552290111
श्री. उमाकांत पाटील अंभोरे
मॅनेजमेंट हेड : आत्मनिर्भर जालना CSC फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी
 
contact : 9860904167
Show Support!