जालना जिल्ह्यात आत्मनिर्भर जालना प्रोजेक्ट ची कार्यप्रणाली :

गावे स्वयंपूर्ण बनविण्यासाठी आत्मनिर्भर जालना हा क्रांतिकारी उपक्रम आहे. आणि ही क्रांती करण्यासाठीची महत्वाची भूमिका CSC निभावत आहे. आणि जालना जिल्ह्यात CSC चे व्हिजन शेवटच्या व्यक्तिपर्यंत पोहचविण्याची जबाबदारी जालना CSC VLE सोसायटी निभावत आहे.

  1. म्यानेजमेंट : प्रत्येक तालुक्यासाठी एक म्यानेजमेंट ची टीम आहे ज्यांची जबादारी ही आहे की, जिथे कोठे आवश्यकता असेल तेथे शेतकऱ्यांना मदत करणे,सेवा पुरवणे.
  2. किसान पोइंट : प्रत्येक गावात एक असेल . घराघरात शेती उपयुक्त सेवा पुरवण्याचे काम करत आहे.3.तालुका समन्वयक/नेटवर्क कॉर्डिनेटर / ह्या इको सिस्टम द्वारे सर्व कामाचे संचलन केले जात आहे. 
  3. हेल्पडेस्क :जिल्हास्तरावरील हेल्पडेस्क च्या माध्यमातून नागरिकांच्या अडचणी व सर्व विभागाचे नियमन केले जात आहे.
    जिल्ह्यात आत्मनिर्भर जालना प्रोजेक्ट यशस्वी करण्यासाठी जालना CSC VLE सोसायटी ने 900 VLE ची एक टीम तयार केली असून ही टीम आत्मनिर्भर भारताच्या मोहिमेत स्वतःच महत्वाचं योगदान देत आहे.
Show Support!