आमच्याशी संपर्क
संपर्क
 
पत्ता :
जालना CSC VLE सोसायटी ऑफिस.
 नवीन मोंढा, मुख्य गेट पासून पहिला लेफ्ट व पहिला राईट टर्न.
 
शुभम जऱ्हाड :    9595069554
उमाकांत अंभोरे : 9860904167
Show Support!