NAME : MR.GANESH KANHERE

CONTACT : 9604021144

NAME: MR. EKNATH RATHOD

CONTACT : 9545604614

NAME : MR. BHIMRAO SHINGADE

CONTACT : 9552290111

NAME : MR. DATTATRAYA DAHIFALE

CONTACT : 9146459999

NAME : MR. YOGESH SHINDE

CONTACT : 9764844909

 

संपर्क
 
पत्ता :
जालना CSC VLE सोसायटी ऑफिस.
 नवीन मोंढा, मुख्य गेट पासून पहिला लेफ्ट व पहिला राईट टर्न.
 
शुभम जऱ्हाड :    9595069554
उमाकांत अंभोरे : 9860904167
Show Support!